• Abłamowicz D., Przebieg i wyniki archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A1 w województwie śląskim, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice 2002.
 • Bartys P., Sprawozdanie z poszukiwań terenowych w województwie śląskim latach 1937 i 1938, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1937-1938, Prace Prehistoryczne 1939, nr 5.
 • Brachmann F., Powrót na Śląsk, (w:) Karta nr. 26/1998.
 • Cichy K.,Art Wladislavia ma już 20 lat 1992-2012, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1/2012.
 • Cichy K., Baszta Rycerska na Grodzisku w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "Herold Wodzisławski nr 2(62)/2019.
 • Cichy K., Wodzisław Śląski nasze miasto. Historia. Kultura. Ludzie, Rybnik 2003.

 • Cichy K., Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej. Środowisko. Przyroda. Ludzie, Rybnik 2005.

 • Cimała B., Porwoł P., Wieczorek W.,Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, Opole 1985.

 • Firut J., Żydzi w Wodzisławiu Śląskim, Wrocław 1999, maszynopis .
 • Furmanek M., S. Kulpa, Wodzisław Śląski, zamek. Badania archeologiczno-architektoniczne, rok 1998, Wodzisław Śląski 1998, maszynopis.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Wyniki badań ratowniczych w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41/1999.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Zamek w Wodzisławiu Śląskim w świetle badań archeologicznych w 1998 r., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41/1999.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Zamek w Wodzisławiu Śląskim w świetle danych archiwalnych, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41/1999.
 • Furmanek M., S. Kulpa., Badania sondażowe Grodziska w Wodzisławiu Śląskim, stan. 7, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43/2001.
 • Furmanek M., S.Kulpa,Badania archeologiczne na ulicy Jana w Wodzisławiu Śląskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41/1999.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Ratownicze badania archeologiczne w Turzy Śląskiej, stanowisko 2, gmina Gorzyce, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41/1999.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Relikty drogi drewnianej odkryte na ulicy Styczyńskiego w Wodzisławiu Śląskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 42/2000.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Ratownicze badania archeologiczne w Turzy Śląskiej, stanowisko 2, gm. Gorzyce, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach ościennych w 1997 roku, Katowice 2000.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Sondażowe badania "Grodziska" w Wodzisławiu Śląskim, (w:) E. Tomczak (red.), Katowice 2002.
 • Furmanek M., S. Kulpa,Kościół Świętego Krzyża w Wodzisławiu Śląskim w świetle dotychczasowy badań archeologicznych, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 44/2003.
 • Furmanek M., Kulpa.,Wodzisław Śląski w świetle badań archeologicznych, (w:) D. Abłamowicz, M. Furmanek, M. Michnik (red.), Początki i rozwój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, Gliwice 2004.
 • Furmanek M., Kulpa S., Witosz K., Wodzisław Śląski-Karviná. Karty z przeszłości, Wodzisław Śląski 2005.

 • Furmanek M., S.Kulpa, K.Witosz, Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie. 750-lecie miasta, Wodzisław Śląski 2006.

 • Furmanek M., Kulpa S., Podgórski A., Zamek wodzisławski i jego gospodarcze zaplecze, [w:] "Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych", Pszczyna 2018.
 • Furmanek M., Kulpa S., Zamek wodzisławski i jego właściciele, Wodzisław Śląski 2003.
 • Furtak R., Wspomnienie o Janie Stolarzu, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (70)/2022.
 • Gajda A., Gałuszka M., Kuboszek A., Skrzynecka J., Pietrzak H., Biografia Grzegorza Kolosy, Jastrzębie-Zdrój 2023.
 • Galasińska-Hrebenda W., Gorzyczki, pow. Wodzisław Śl., Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom 1970.
 • Galasińska-Hrebenda W., Gródek w Gorzyczkach, pow. Wodzisław Śląski, Informator Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo katowickie za lata 1966-1970, Bytom 1971.
 • Gruchot A. (red.), Jabłoński R. (red.), Marcisz A. (red.), Ziemia Wodzisławska dziś i 100 lat temu, Racibórz 2023.
 • Górski S., Wydarte niepamięci, Herold Wodzisławski, 2/1991.
 • Hirsch H., Świadek zemsty, (w:) Karta, nr. 26/1998.
 • Hirsch R., Das Minoritenkloster zu Loslau, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, 17/1883.
 • Hirsch R., Die Gründung der Stadt Loslau, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, 24/1890.
 • Hirsch R.,Rechtsgeschichtliche Nachrichten aus der ehemaligen Minderstandesherrschaft Loslau, Zeitschrift der Verein für Geschichte Schlesiens, 30/1896.
 • Hrebenda W.,Gołkowice, pow. Wodzisław Śląski, stanowisko 1, Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom 1973.
 • Hrebenda W., Gorzyczki, pow. Wodzisław Śl., Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom 1973.
 • Historia Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski 2007.

 • Hojka P., Ale historia. Jak powstał Balaton, [w:] TuWodzislaw.pl 20
 • Hojka P., Balaton. Historia powstania, [w:] "Herold Wodzisławski nr 1/2022.

 • Hojka P., Bitwa o Wodzisław 1921, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 18 i "Herold Wodzisławski nr 2 (66)/2021.

 • Hojka P., Bitwa pod Olzą 23 maja 1921 r., [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022

 • Hojka P., Bombardowania miasta Wodzisławia 1945 cz. 1, (w:) Gazeta wodzisławska nr 6/2009.
 • Hojka P., Bombardowania miasta Wodzisławia 1945 cz. 2, (w:) Gazeta wodzisławska nr 3/2010.
 • Hojka P., Czas zmian. Wodzisław i ziemia wodzisławska pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a II Rzeczpospolitą, Wodzisław Śląski 2018.

 • Hojka P., Dzieje pofranciszkańskiego wodzisławskiego kościoła pw. świętej Trójcy, [w:] „Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX w.”, Rybnik 2015.

 • Hojka P., Gdy Sowieci na Czechosłowację przez Wodzisław szli, (w:) "Nowiny Wodzisławskie" nr 47/2012.
 • Hojka P., Historia wodzisławskiego sportu cz. I. VfR Loslau i Odra Wodzisław, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (70)/2022.
 • Hojka P., Jak rozbudowywał się Wodzisław. Cz. I [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 8/2013.
 • Hojka P., Jak rozbudowywał się Wodzisław? Cz. II. W czasach Gomułki i Gierka” [w:] „Nowiny Wodzisławskie”, nr 15/2013.
 • Hojka P., Kiedy Wodzisław stał się Wodzisławiem Śląskim?, [w:]  www.wodzislaw-slaski.pl oraz "Gazeta Wodzisławska" nr 5/2017 i "Herold Wodzisławski" nr 3(67)/2021.
 • Hojka P., Księżna wodzisławska Konstancja, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (71)/2023.
 • Hojka P., Marsz śmierci czy marsz ewakuacyjny?, [w:] „Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 roku”, Wodzisław Śląski 2016.
 • Hojka P., Najsłabszych zabijali w drodze, (w:) "Nowiny Wodzisławskie" nr 3/2011.

 • Hojka P., Najstarsze nazwiska na ziemi wodzisławskiej, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(72)/2023

 • Hojka P., Nasi pod Monte Cassino [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 19/2014.

 • Hojka P., O początkach Wodzisławia Śląskiego, Racibórz 2023.

 • Hojka P., Orzeł biały zapanował nad Wodzisławiem, [w:] wodzislawslaski.naszemiasto.pl 2020.
 • Hojka P., Ostatni etap ewakuacji obozu oświęcimskiego. Marsz śmierci na terenie Wodzisławia Śląskiego i w najbliższej okolicy, [w:] „Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 roku”, Wodzisław Śląski 2016.

 • Hojka P., Pandemia grypy w Wodzisławiu w latach 1918-1919, (w:) Gazeta wodzisławska nr 8/2010.
 • Hojka P., Początki ochrony przeciwpożarowej na terenie Wodzisławia, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63)/2020.
 • Hojka P., Początki władzy ludowej w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "CzasYpismo" nr 1(17)/2020.
 • Hojka P., Pogrzeb dziekana Antoniego Roboty, czyli historia pewnego zdjęcia, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (65)/2021.
 • Hojka P., Pomnik Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61)/2019.
 • Hojka P., Rok 1919 na ziemi wodzisławskiej, [w:] "Rok 1919 na Górnym Śląsku. Czas eskalacji konfliktów", red. Krzysztof Gwóźdź, Sebastian Rosenbaum, IPN Katowice 2022.
 • Hojka P., Rok 1921 w Wodzisławiu. Czas nadchodzących zmian., (w:) "Gazeta wodzisławska" nr 7/2010.
 • Hojka P., Stan wojenny 1981. Bombowcy ze Śląska zapomniana historia., (w:) "Nowiny Wodzisławskie", 2011.
 • Hojka P., Symbol Wodzisławia, wieża kościoła WNMP, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (66)/2021.
 • Hojka P., Tajemnice historii na dawnych mapach cz. 1 Wilchwy, (w:) Gazeta wodzisławska nr 9/2008.
 • Hojka P., Tajemnice historii na dawnych mapach cz. 2 Gorzyczki, Uchylsko, (w:) Gazeta wodzisławska nr 10/2008.
 • Hojka P., Utworzenie i rozpad ‘Wielkiego Wodzisławia’ [w:] „Nowiny Wodzisławskie"/ dodatek "Liderzy Biznesu” 3 czerwca 2014, nr 22/2014.
 • Hojka P., Wielkie bitwy Wielkiego Tygodnia, [w:] wodzislawslaski.naszemiasto.pl 2018.
 • Hojka P., Wkroczenie Wojska Polskiego na ziemię wodzisławską w 1922 r., [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Hojka P., Wodzisław - czas nadchodzących zmian. Pomiędzy Niemcami a Polską 1914-1922, [w:] "Górny Śląsk na zakręcie historii", Rybnik 2011.
 • Hojka P., Wodzisław w czasie I wojny światowej, [w:] „Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia”, Katowice-Gliwice-Opole 2014.
 • Hojka P., Wodzisław – miasto siedmiu wzgórz? [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 25/2013.
 • Hojka P., Wodzisławianin uhonorowany najwyższym polskim orderem wojskowym, [w:] „Gazeta Wodzisławska” nr 9/2016.

 • Hojka P., Wodzisławskie ślady na Monte Cassino, (w:) "Gazeta wodzisławska" nr 5/2010.
 • Hojka P., Wodzisław Śląski i ziemia wodzisławska w czasie II wojny światowej, Wodzisław Śląski 2011.

 • Hojka P., Wodzisław Śląski w 1945 r., [w:] "Studia z dziejów ziemi rybnicko – wodzisławskiej w latach 1945-1989", Rybnik 2011.

 • Hojka P., Wyścig kolarski Wodzisław-Karwina-Wodzisław. Rywalizacja z blisko dwudziestoletnią tradycją, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62)/2019

 • Hojka P., Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia 1. W czasach najdawniejszych, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 49/2014.
 • Hojka P., Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia 2. W czasach II Rzeszy i II Rzeczpospolitej, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 50/2014.
 • Hojka P., Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia cz. 3. Otwarcie nowego szpitala w Wodzisławiu, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62)/2019.
 • Hojka P.,  Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia cz. 4. Początki pomocy doraźnej, [w:] "Herold Wodzisławski nr 1(68)/2022.

 • Hojka P., Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia cz. 5. Początki pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (70)/2022.
 • Hojka P., Za wolność Śląska oddali życie swoje. Mszana, Połomia i Gogołowa w walce o polskość Górnego Śląska, Mszana 2018.

 • Hojka P., Ziemia Wodzisławska cz 1. Ville circa Zary et Wladislaviam, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (65)/2021.
 • Hojka P., Ziemia Wodzisławska cz. 2. Ducatus Vuladislaviensis i Status Minor Vladislaviensis, [w:] "Herold Wodzisławski nr 2 (66)/2021.
 • Hojka P., Ziemia Wodzisławska - czym była kiedyś, a czym jest dzisiaj, [w:] "Ziemia Wodzisławska dziś i 100 lat temu", Racibórz 2023.
 • Hojka P., Ziemia Wodzisławska w latach 1914-1922, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Hojka P. (red.), Kulpa S.(red), Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 r., Wodzisław Śląski 2016

 • Hojka Z., Kościół pośród wzgórz, Katowice 2022.

 • Jakimowicz R., Badania wstępne na grodzisku w Kuchelniańskim Lesie (Grabówce) w powiecie rybnickim, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskiem w roku 1933, Śląskie Prace Prehistoryczne, t. 1/1933.
 • Jakimowicz R., Sprawozdanie z badań grodziska lubomskiego w roku 1935, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Prace Prehistoryczne, t. 3/1938.
 • Jakimowicz R., Sprawozdanie z badań grodziska lubomskiego w roku 1938, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1937-1938, Prace Prehistoryczne, t. 5/1939.
 • Jakimowicz R.,Sprawozdanie z badań grodziska w Kuchelniańskim Lesie (Grabówce) w roku 1934, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Śląskie Prace Prehistoryczne, t. 2/1936.
 • Jakubczyk D. Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutynia, Gorzyce 2007.

 • Klistała J., Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945, Słownik Bibliograficzny, Bielsko-Biała 2006.

 • Kłosińska K., Zdjęcia przybliżają dawny wodzisławski kirkut, (w:) Nowiny Wodzisławskie nr 44 (625)/2012.
 • Kłosińska K., Z kart "Echa Odry" cz. 1, (w:), Nowiny Wodzisławskie 2013.
 • Kłosińska K., Z kart "Echa Odry" cz. 2, (w:), Nowiny Wodzisławskie, 2013.
 • Kłosińska K., Z kart "Echa Odry" cz. 3, (w:), Nowiny Wodzisławskie, 2013.
 • Kłosińska K., Z kart "Echa Odry" cz. 4, (w:), Nowiny Wodzisławskie, 2013.
 • Kłosińska K., Z kart "Echa Odry" cz. 5, (w:), Nowiny Wodzisławskie, 2013.
 • Kłosińska K., Z kart "Echa Odry" cz. 6, (w:), Nowiny Wodzisławskie, 2013.
 • Kłosińska K., Z kart "Echa Odry" cz. 7, (w:), Nowiny Wodzisławskie, 2013.
 • Kostrzewski J., Badania prehistoryczne w pow. Tarnogórskim, pszczyńskim i rybnickim w r. 1934, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Prace Prehistoryczne, t. 2/1936.
 • Kostrzewski J.,Sprawozdanie z badań prehistorycznych na Śląsku w roku 1937, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1937-1938, Prace Prehistoryczne, t. 5./1939
 • Kulpa S., Dawne wodzisławskie drogi, (w:) Serwis wodzisławski, nr 2/2001.
 • Kulpa S., Dzieje wodzisławskiego herbu, (w:) Serwis wodzisławski, nr 7/2001 i 8/2001.
 • Kulpa S., Geneza i symbolika herbu Wodzisławia Śląskiego, (w:) D. Abłamowicz, M. Furmanek, M. Michnik (red.), Początki i rozwój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, Gliwice 2004.
 • Kulpa S., Historia widziana przez pryzmat butelek, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., Kiedy konsekrowano kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim? [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 54/2020.
 • Kulpa S., Kościół p.w. św. Krzyża, (w:) Serwis wodzisławski, nr 4/2004.
 • Kulpa S., Ochrona dziedzictwa archeologicznego na Ziemi Wodzisławskiej, Dodatek do Wieści Powiatu Wodzisławskiego nr 12.
 • Kulpa S., Pałac Wodzisławski i jego fundatorzy, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., Tajemnice cmentarza przy kościele św. Krzyża, (w:) “Serwis wodzisławski”, nr 6/2004.
 • Kulpa S., Wodzisławski pieniądz zastępczy, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S.,Wodzisław Śląski obrazy z przeszłości, Wodzisław Śląski 2020.

 • Kulpa S.,Wodzisław Śląski w obliczu ognia, Wodzisław Śląski 2022.

 • Kulpa S., Wybitny wodzisławianin – profesor medycyny Emanuel Aufrecht (cz. I), (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie 2014.
 • Kulpa S., Wybitny wodzisławianin – profesor medycyny Emanuel Aufrecht (cz. II), (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kulpa S., Zabytkowe drzwi wodzisławskiego pałacu, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.

 • Kulpa S., Zameczek Edwarda Brauna, czyli rzecz o baszcie rycerskiej na grodzisku, Serwis wodzisławski, nr 9, Wodzisław Śląski.

 • Kulpa S.,Zbrodnia i kara. Ostatni wyrok na wodzisławskim Galgenbergu, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 11/2022
 • Kwak J., Żydzi w miastach górnośląskich w XVII-XVIII w., (w:) Sobótka, nr 1/1989.
 • Lewandowska K., Ks. Franciszek Styra - proboszcz Mszany, który wierzył, że Polska będzie, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 41/2019.
 • Libura I., Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984.

 • Ligęza J. (red.), Ziemia rybnicko – wodzisławska, Katowice 1970.

 • Lubszczyk J., Parafie archiprezbiteratu żorskiego w spisie dziesięciny papieskiej (1335-1342 rok) , [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61)/2021.
 • Lubszczyk J, Post scriptum do tragedii pszowskiej z 1906 roku, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64)/2020.

 • Lubszczyk J.,Sołectwa gminy Mszana w Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61)/2019.
 • Małecki M., Najazd Tatarów na ziemię rybnicko-wodzislawską i raciborską w 1241 roku, Wodzisław Śląski 1994.

 • Małecki M., Konstancja – księżna wodzisławska i jej księstwo, Wodzisław Śląski 1997.

 • Małecki M., Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej, Warszawa 2000.

 • Marcisz A., Nasi pradziadkowie pierwsi ruszyli do boju, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Marcisz A., Gruchot A., 100 autorytetów na 100-lecie niepodległości z ziemi wodzisławskiej, Racibórz 2019.

 • Matuszczyk-Kotulska A., Pszów sanktuarium nadziei, Pszów 2006.

 • Matuszczyk-Kotulska A., Rydułtowy zarys dziejów, Rydułtowy 1997.

 • Miera A., Tajemnice wodzisławskich ksiąg metrykalnych, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (71)/2023.
 • Mika N., Przejęcie księstwa raciborskiego przez władcę opawskiego Mikołaja II, (w:) Opava. Sborník k dějinám města, Opava 2000.
 • Mroczek K., Dzieje wodzisławskich Żydów, Wodzisław Śląski 2002.

 • Mroczek K., Początki parafii Wilchwy, (w:) "Herold Wodzisławski" nr 4/2011.
 • Mroczek K., Wodzisław stolicą górnośląskiego jedwabnictwa, (w:) Herold Wodzisławski nr 4/2010.
 • Mroczek K., Kokoszyce-niezwykłe historie wodzisławskiej dzielnicy, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61)/2019.
 • Mroczek K., Przyczynki do dziejów kolei żelaznych w Wodzisławiu na Górnym Śląsku cz. I., [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63)/2020.
 • Mroczek K., Przyczynki do dziejów kolei żelaznych w Wodzisławiu na Górnym Śląsku cz. II.", [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64)/2020.
 • Mroczek K., Pandemia grypy w 1957 r. na Ziemi Wodzisławskiej w relacji tygodnika "Nowiny", [w:] Herold Wodzisławski nr 1(65)/2021.
 • Mroczek K., Przyczynek do dziejów wodzisławskich kin, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (66)/2021.
 • Mroczek K., Polski Hektor z Pszowa, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Musioł J., Ślązacy, Katowice 1983.

 • Musioł J., Od Wallenroda do Kordiana: dramatyczne Ślązaków wybory, Katowice 2000.

 • Musioł L., Wodzisław 1257 – 1957. Krótki zarys dziejów miasta, opracowany źródłowo z okazji 700-lecia istnienia Wodzisławia przez Ludwika Musioła, Katowice 1957.

 • Muskus T., Samolot nad Wodzisławiem czyli historia niemieckiej prowokacji w 1939 r , [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64)/2020.
 • Panic I., Rybnik w XII wieku: centrum regionu czy jego peryferie, (w:) E. Bimler-Makiewicz (red.), Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, Rybnik 2003.
 • Panic I., Ze studiów nad wspólnotami społecznymi Górnego Śląska w średniowieczu. Okolice Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, (w:) Bukowska-Floreńska J. (red.), Wspólnota i odrębność regionalna, t. 1, Z problematyki tradycji, wartości symbolicznych i ludycznych kultury, Rybnik 1994.
 • Pierzyna W.,Wyroby kamienne z wczesnośredniowiecznego grodziska w Lubomi, pow. Wodzisław Śl., Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia, 7/1970.
 • Pierzyna W.,Wodzisław Śląski-Stare Miasto, Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom 1970.
 • Pierzyna W., Wodzisław Śląski-Stare Miasto, stanowisko III, Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom 1971.
 • Piechaczek L., Tolarz E., Kartki z dziejów Skrzyszowa, Skrzyszów 2002.
 • Polewski J., Grodziska w Lubomi i Naszacowicach. Przyczynek kontaktów południowej Polski z Wielkimi Morawami (w:) Śląskie Prace Prehistoryczne, Katowice 1991.
 • Porwoł P., Powstanie na Ziemi Wodzisławskiej, [w] "Nowiny Wodzisławskie" nr 18/2021.
 • Porwoł P., (brw) Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski.

 • Porwoł P., Tropem figur św. Jana Nepomucena, Wodzisław Śląski 2002.

 • Porwoł P., Małe formy architektury sakralnej. Kapliczki. Figury. Krzyże, Wodzisław Śląski 2005.

 • Porwoł P., Z dziejów wodzisławskiego rzemiosła, Wodzisław Śląski 1987.

 • Porwoł P., Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Łaziskach nad Olzą, Wodzisław Śląski 1999.

 • Porwoł P., Kościół ewangelicki (pofranciszkański) p.w. Trójcy w Wodzisławiu Śl., Wodzisław Śląski 2000.

 • Porwoł P., Zespół pałacowo-parkowy w Gorzycach, Wodzisław Śląski 2002.

 • Porwoł P., Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Pszowie, Wodzisław Śląski 2003.

 • Porwoł P., Figura św. Jana Nepomucena sprzed wodzisławskiego zamku, Wodzisław Śląski 2004.

 • Porwoł P., Kościół drewniany p.w. Świętej Anny w Gołkowicach, Wodzisław Śląski 2004.

 • Porwoł P., Osiedla robotnicze w Radlinie i Pszowie, Wodzisław Śląski 2005.

 • Porwoł P., Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski 2006.

 • Porwoł P., Zespół pałacowo - parkowy w Kokoszycach, Wodzisław Śląski 2007.

 • Ptak M., Zgromadzenia i urzędy stanowe państwa wodzisławskiego, [w:] "Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 927, Prawo", t. 64/1987.
 • Sidor P., Koniec Wielkiego Wodzisławia, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62)/2019.
 • Sidor P., Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa wobec drugiego powstania śląskiego" [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64)/2020.
 • Sidor P., Plebiscyt górnośląski w powiecie rybnickim , [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(65)/2021 oraz [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Sidor P., Wybrane problemy związane z akcją osadniczą w Wodzisławiu Śląskim i powiecie rybnickim po drugiej wojnie światowej, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63)/2020.
 • Stöckel R., Die prähistrischen Funde in Oberschlesien im Jahre 1879, [w:] Schlesische Vorzeit in Bild und Schrift, 3/1881.
 • Szydłowski J., Problematyka badań doby plemiennej wczesnego średniowiecza na Górnym Ślasku, (w:) J. Szydłowski (red.), Śląsk Górny i Opawski w dobie plemiennej wczesnego średniowiecza, Śląskie Prace Prahistoryczne, t. 2/1991.
 • Szydłowski J., Przeszłość pradziejowa ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Osiągnięcia i potrzeby, (w:) Kroniki rybnickie , Rybnik 1983.
 • Szydłowski J., Wrocław, Lubomia, (w:) A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki (red.), Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 8, Suplementy i indeksy, cz. 2, Suplement A-Ż, Wrocław.
 • Szydłowski J., Abłamowicz D.,Stan i potrzeby badań nad plemiennym osadnictwem grodowym Górnego Śląska (VI-X w.), (w:) Z. Kurnatowska (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań 1990.
 • Szydłowski J., Pierzyna W., Lubomia. Gród plemienny Gołęszyców, Bytom 1970.

 • Witosz K., Czas religijnego zamętu., [w:] "Serwis wodzisławski" nr 1/2003.
 • Witosz K., Listopad 1918, [w:] "Gazeta wodzisławska" nr 14/2009.
 • Witosz K., Wodzisław w okresie styczeń marzec 1945 r., [w:] "Wieści powiatu wodzisławskiego" nr 6/2009.
 • Witosz K., Niemieckie działania dywersyjne w rejonie Wodzisławia Śląskiego u schyłku lata 1939 r.", [w:] "Gazeta Wodzisławska" nr 10/2009.
 • Witosz K., Geneza oraz zadania improwizowanego Oddziału Wydzielonego Wodzisław we wrześniu 1939 r., [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62)/2019.
 • Witosz K., W oczekiwaniu na to, co nieuchronne. III batalion Samoobrony Powstańczej wobec niemieckich prowokacji i przygotowań do konfliktu zbrojnego, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63)/2020.
 • Witosz K., Opanowanie Wodzisławia przez siły powstańcze w czasie II zrywu niepodległościowego w 1920 r. [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64)/2020.
 • Witosz K., Początki funkcjonowania posterunku Policji Województwa Śląskiego w Wodzisławiu w 1922 roku, [w:] Herold Wodzisławski nr 2(72)/2023.

 • Witosz K., Struktura organizacyjna i zadania operacyjne 14 Pułku Powstańców Śląskich w przeddzień wybuchu III powstania, [w:] Herold Wodzisławski nr 1 (65)/2021.
 • Witosz K., Walki o Wodzisław 1920, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022
 • Żurowski J.,Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej na Śląsk, Z otchłani wieków, t. 8, z. 1-2/1933.
 • Żurowski J., Sprawozdanie z czynności działu prehistorycznego Komitetu Wydawnictw Śląskich w roku 1934 i 1935, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Śląskie Prace Prehistoryczne, t. 2/1936.

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb