•  ks. prałata Bogusława Płonkę - proboszcza wodzisławskiego, honorowego członka TMZW

Do szczególnie zasłużonych członków i sympatyków Towarzystwa możemy zaliczyć:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb