Do szczególnie zasłużonych członków i sympatyków Towarzystwa możemy zaliczyć:

  Towarzystwo Miłośników    
     Ziemi Wodzisławskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb