Symbole Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej

 

Symbolami naszego Stowarzyszenia jest herb (logo), hymn oraz flaga.

Herb nawiązuje do przedwojennego herbu miasta Wodzisławia Śląskiego, zaś flaga do barw miejskich oraz herbowych. Czasami używane jest również starsze logo (poniżej) z literami TMZW.

 

Hymnem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej jest utwór "Wodzisławską Ziemię Poznaj", który skomponowali  Jan Szczepańczyk (muzyka) oraz  Błażej Adamczyk (słowa). Hymn TMZW powstał w latach 70. XX wieku, a od 2008 r. jego fragment jest co godzinę odtwarzany z wodzisławskiego zamku (Pałacu). Opisy hymnu i flagi znajdziecie odpowiednio w 15 i 66 numerze Herolda Wodzisławskiego.

 

Jeśli chcesz wykorzystać nasze symbole skontaktuj się z nami.

 

Najważniejszym dokumentem jest natomiast Statut. Określa on zbiór praw i obowiązków członków TMZW oraz Zarządu. Znajdziemy w nim też cele Stowarzyszenia. Statut jest dostępny w zakładce "sprawy członkowskie".

 

Oprócz Statutu TMZW posiada również szereg regulaminów, które w szczegółach opisują działalność Władz Stowarzyszenia, czy powoływanych grup i kół tematycznych.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb