Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej siedziba

Towarzystwo Miłośników

Ziemi Wodzisławskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb

Witamy na oficjalnej stronie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej (TMZW)

to organizacja zrzeszająca sympatyków ziemi wodzisławskiej. Działalność i cele Towarzystwa zawierają się w powstałym ponad 30 lat temu sloganie, który głosi: "Nam ta ziemia jest droższa od innej". Głównym celem Towarzystwa jest rozwój i promocja ziemi wodzisławskiej oraz wielopłaszczyznowa integracja jej mieszkańców. Działamy na rzecz nauki, kultury, ochrony zdrowia i środowiska ziemi wodzisławskiej, wspieramy rozwój wszystkich gmin powiatu wodzisławskiego. Więcej informacji o celach i działalności TMZW znajdą Państwo w Statucie organizacji. Zapraszamy wszystkich do wstępowania w nasze szeregi.

 

Oficjalna strona TMZW

DZIAŁAMY OD 1966 R.

AKTUALNOŚCI

20 lipca 2024 r. podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia, przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i uchwalono zaktualizowany Statut, zaktualizowano regulaminy i listę członków. Przewodniczącym Walnego
Wykład na temat możliwych związków Wodzisławia Śląskiego z miechowskim klasztorem Bożogrobców u zarania dziejów grodu nad Leśnicą wygłosił prezes TMZW i historyk wodzisławskiego Muzeum Piotr Hojka 15 lipca 2024 r.
Na  20 lipca 2024 godz. 16:00 zwołuje się sprawozdawczo-wyborcze - Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.  Zebranie odbędzie się w Pałacu Dietrichsteinów. Porządek obrad: 1. Powitanie gości i członków
Projekt badawczy ,,Herolda Wodzisławskiego” – ,,Powstańcy wodzisławscy: ludzie, organizacje, obszary aktywności. Idea promowania wiedzy o przeszłości, zwłaszcza w jej regionalnym formacie, gości od samego początku na łamach ,,Herolda Wodzisławskiego”. Realizowana