FRANZ IGNATZ HENKE: Kronika, czyli opis topograficzno-historyczno-gospodarczy miasta i wolnego państwa stanowego Wodzisław na Górnym Śląsku, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej 2003.

 

Kronika Franza Henkego to dzieło niezwykłe. W szczegółach opisuje nie tylko dzieje grodu nad Leśnicą, ale także wielu miejscowości ziemi wodzisławskiej.

WYDAWNICTWA i PUBLIKACJE

WYDANE PRZEZ TMZW lub NAPISANE PRZEZ CZŁONKÓW TMZW

(dotyczące ziemi wodzisławskiej)

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb