27/02/24

Prezentujemy artykuł prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej Piotra Hojki pt. "Tajemnice historii na dawnych mapach cz. I. Wilchwy".

 

Artykuł, który ukazał się w 2008 r. w Gazecie Wodzisławskiej, opisuje dzisiejszą dzielnicę Wodzisławia Śląskiego - Wilchwy w I. poł. XIX w. Wilchwy aż do II. połowy XX w. stanowiły osobną miejscowość, a następnie w 1973 r. zostały włączone do Wodzisławia Śląskiego. Mapę tę ocalili od zniszczenia Kazimierz Kłosok z Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej oraz Stanisław Maroszek, a jej analizy historyczno-przestrzennej dokonał Piotr Hojka, a wnioski z niej płynące przedstawił w prezentowanym artykule.

 

Piotr Hojka: Tajemnice historii na dawnych mapach - Wilchwy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb