20/02/24

Ostatnio nasz sympatyk Jarosław Polok przesłał nam szczegóły inicjatywy, którą podejmuje od kilku lat aby poprawić ruch drogowy na istniejącym fragmencie Drogi Głównej Południowej w powiecie wodzisławskim (Połomia-Mszana do ronda Obrońców Bożej Góry).

 

Jarosław Polok apeluje po raz kolejny o likwidację przejazdu kolejowego w Mszanie, a w zasadzie Połomi na Drodze Głównej Południowej.  Tymczasem warto przypomnieć  też inne interwencje i inicjatywy.

 

Jarosław Polok, społecznik i mieszkaniec powiatu wodzisławskiego od lat interweniuje w różnych sprawach. Przed kilkoma laty wspólnie z prezesem TMZW Piotrem Hojką apelowali w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o oddanie do użytku nieczynnego od wielu lat Miejsca Obsługi Podróżnych w Mszanie. Ostatecznie MOP Mszana został oddany dla użytkowników w 2023 r.

 

Pod koniec września 2023 r. GDDKiA po wielu latach uruchomiła Miejsce Obsługi Podróżnych Mszana Południe przy Autostradzie A1. Obecnie obiekt ten posiada toalety, plac zabaw miejsce parkingowe. Znajdziemy tam 165 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 20 dla ciężarówek oraz 10 dla autobusów. Kategoria i funkcjonalność węzła jest obecnie jednak znacznie obniżona.

 

Na MOP Mszana Południe brak jednak hotelu, stacji benzynowej czy restauracji o co ponownie apelują m.in. Jarosław Polok z TEK oraz Piotr Hojka z Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. MOP Mszana Południe to chyba ostatni fragment budowanej Autostrady A1 w powiecie wodzisławskim, który wciąż czekał na otwarcie. Mamy nadzieję, że GDDKiA wkrótce ogłosi kolejny przetarg na zagospodarowanie otwartego węzła Mszana Południe w kolejne obiekty potrzebne podróżnym, a samej gminie Mszana i powiatowi wodzisławskiemu przyniesie kolejne dochody z podatków płacących przez przedsiębiorców obsługujących podróżnych na MOP - mówią Piotr Hojka i Jarosław Polok.

 

Obecnie w toku jest kolejna sprawa związana z skrzyżowaniem (węzłem A1 z DW933). Na samym skrzyżowaniu węzła autostradowego A1 z DW933 (ulica Wodzisławska w Mszanie), GDDKiA wciąż nie uruchomiła jednego z pasów ruchu w kierunku Jastrzębia-Zdroju, który do niedawna blokowały barierki, jednak po interwencji członków TMZW również i drugi pas w kierunku Jastrzębia-Zdroju ma zostać oddanych do ruchu do końca czerwca 2024 r. Pas ten pozwoli na bezpieczne wyprzedzenie w okolicy węzła pojazdów wolnobieżnych i przyczyni się do rozładowania zatorów w okolicy węzła na A1 i DW933, nieco poprawi więc komunikację pomiędzy dwoma dużymi miastami naszej ziemi Wodzisławiem i Jastrzębiem  - przekazuje Piotr Hojka z TMZW.

 

Idealnie byłoby o co apeluje Jarosław Polok aby odcinek DW933 od węzła Mszana do mostu nad A1 poszerzyć do dwóch pasów ruchu, gdyż zarówno sam węzeł jak i wiadukt nad A1 na ul. Wodzisławskiej w Mszanie są do tego przystosowane. Jarosław Polok uważa również, że w przyszłości należy zmodernizować podjazd na Drodze Głównej Południowej w Mszanie od Ronda Obrońców Bożej Góry do granicy powiatu z Jastrzębiem w dodatkowy pas dla wolno jadących pod górkę ciężarówek.

 

Obecnie zaś w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz we władzach województwa Jarosław Polok zabiega o likwidację nieczynnego od 2020 r. przejazdu kolejowego w ciągu Drogi Wojewódzkiej 933 w Mszanie na obwodnicy - Drodze Głównej Południowej.

 

Kilkanaście miesięcy temu Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej skierowało również pismo do Starostwa Powiatu Wodzisławskiego w sprawie modernizacji ulicy Olszyny w Wodzisławiu Śląskim w tym być może budowy dodatkowych pasów ruchu obsługujących nowe zakłady pracy. Obecnie z tego co wiemy zarówno Starostwo jak i Miasto pracują nad koncepcją rozbudowy układu dróg – miasto budowy ronda na skrzyżowaniu Olszyny/Rozwojowa zaś powiat nad rozbudową i modernizacją ul. Olszyny wzdłuż nowych zakładów pracy. Natomiast Towarzystwo Entuzjastów Kolei zaapelowało do miasta Wodzisławia Śląskiego o maksymalnie możliwe poszerzenie projektowanej Drogi Głównej Południowej na terenie powiatu wodzisławskiego jako drogi bezkolizyjnej (zamiast drogi "jednopasmowej" tzw. "dwupasmówka").

 

Oczywiście oprócz wspomnianych tematów członkowie TMZW wspólnie z członkami Towarzystwa Entuzjastów Kolei (m.in. Piotrem Adamczykiem, Janem Psotą i Jarosławem Polokiem) działają aktywnie w celu poprawy komunikacji kolejowej w powiecie wodzisławskim oraz remontu stacji kolejowej w Wodzisławiu Śląskim i odbudowy mijanki w Czyżowicach (więcej na ten temat LINK). Zasadną inwestycją drogowo-kolejową jest również w przyszłości budowa wiaduktu kolejowego nad linią kolejową Wodzisław-Chałupki w ciągu ul. Bogumińskiej na Drodze Krajowej nr 78, co poprawi zarówno bezpieczeństwo ruchu pociągów i samochodów jak i przepustowość i płynność ruchu na DK78.

Co nowego na drogach? Przedstawiamy podjęte inicjatywy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb