12/07/21
W piątek, 9 lipca 2021 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim odbyło się walne zebranie członków TMZW. Podczas spotkania Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej otrzymało Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
 
Na wniosek Senator RP Ewy Gawędy w marcu bieżącego roku Kapituła Odznaki pod przewodnictwem Pana Jacka Świerkockiego zdecydowała o przyznaniu Towarzystwu Miłośników Ziemi Wodzisławskiej najwyższej Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
 
Podczas piątkowej uroczystości odznaczenie z rąk Jacka Świerkockiego i Ewy Gawędy odebrali Piotr Hojka, obecny prezes TMZW oraz Kazimierz Cichy, prezes honorowy stowarzyszenia.
Na spotkaniu obecni byli również: Poseł RP Adam Gawęda, Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca oraz wielu zasłużonych działaczy Towarzystwa.
 
W trakcie krótkiej przemowy Pan Jacek Świerkocki przekazał pozdrowienia od Marszałka Województwa Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego, oraz podkreślił, że ten najwyższy stopień odznaczenia, jakim uhonorowana została wodzisławska organizacja, jest powodem do dumy i satysfakcji dla wszystkich członków TMZW i że każda z osób działających w Towarzystwie ma swój udział w tym wyjątkowym dniu. Dodał, że Kapituła po zapoznaniu się z działalnością TMZW nie miała żadnych wątpliwości co do słuszności wniosku i jednomyślnie podjęła decyzję o przyznaniu Towarzystwu najwyższej Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
 
Wnioskodawca, Senator RP Ewa Gawęda, podkreśliła, że odznaczenie, o które wnioskowała w jubileuszowym dla Towarzystwa roku było konieczne, wskazując na zasługi TMZW w ciągu minionych 55 lat. Pani Senator życzyła nam dalszego rozwoju, kolejnych wielu lat działalności - szczególnie w zakresie ochrony i pielęgnowania lokalnej tożsamości, historii i kultury - tak jak czyniliśmy to do tej pory. Na koniec życzyła wszystkim członkom TMZW jak i samej organizacji wielu dobrych i życzliwych aniołów w pobliżu, sukcesów w walce o środki potrzebne na dalszą działalność, oraz zdrowia dla wszystkich członków Towarzystwa. Przekazała również Towarzystwu drobny upominek.
 
Pan Poseł RP Adam Gawęda podkreślił zasługi Towarzystwa na gruncie lokalnym, dodając, że nasza organizacja pielęgnuje to co najważniejsze - a czego często nie widać. Ziemia wodzisławska jest jak okazałe drzewo, a pielęgnowanie jego korzeni - lokalnej tożsamości, historii i kultury uznał za niezwykle cenny wkład, jaki w ciągu minionych 55 laty wniosło Towarzystwo dla rozwoju ziemi wodzisławskiej. Dodał, że 55 lat działalności to tak naprawdę trudny do wyobrażenia ogrom pracy wykonanej przez stowarzyszenie.
 
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Pan Mieczysław Kieca, podkreślił, że TMZW w ciągu tych 55 lat tworzyło wiele oddanych tej ziemi osób, a wszyscy, którzy tutaj działamy, kochamy prawdziwie i szczerze to miejsce, niezależnie od miejsca urodzenia wrastamy w tą ziemię. Dbając o jej tradycję i historię dajemy to co najcenniejsze. Podziękował członkom TMZW za to, że „tworzą piękny obraz miasta Wodzisławia Śląskiego oraz całego powiatu”. Pan Prezydent Kieca złożył również podziękowania Sejmikowi Województwa Śląskiego i Kapitule Odznaki za pozytywną decyzję, w tak szczególnym dla TMZW roku, a Pani Senator za piękną inicjatywę nadania Odznaki.
 
Prezes TMZW Piotr Hojka, podziękował Pani Senator Ewie Gawędzie za to, że w tak wyjątkowy sposób doceniła zasługi Towarzystwa i pomimo nawału pracy związanej z trudną sytuacją pandemiczną w kraju znalazła czas i złożyła wniosek o to cenne odznaczenie.
Prezes podziękował również Przewodniczącemu Kapituły, Panu Jackowi Świerkockiemu, Kapitule odznaczenia i Sejmikowi Województwa Śląskiego, za to, że docenili 55-letnią pracę Towarzystwa. Podkreślił, że wiele osób pracowało na ten sukces i wielu spośród mających istotny wkład w to odznaczenie dziś z nami już nie ma. Mówił również o konieczności współpracy wszystkich, którym leży na sercu przyszłość i rozwój tej ziemi. Podziękował również Pani Dyrektor Biblioteki Ewie Wrożynie-Chałupskiej za gościnę.
 
Kazimierz Cichy, wieloletni prezes TMZW wspominał nieżyjących członków Towarzystwa, w tym jednego z założycieli - więźnia obozu KL Auschwitz Benedykta Kozielskiego.
Na koniec uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe zdjęcia.
 
Dziękujemy wszystkim wyjątkowym gościom, przedstawicielom mediów i członkom Towarzystwa za obecność w tym wyjątkowym dniu.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb