25/07/23
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej i Sokół Radlin chcą reaktywować pamięć o dawnym wyścigu kolarskim Wodzisław-Karwina-Wodzisław. Z tego powodu nasi partnerzy z radlińskiego Sokoła przejadą historyczną trasą 6 sierpnia 2023 r. Będzie to też wyjątkowa okazja do odwiedzenia drewnianego średniowiecznego kościoła w Łaziskach z 1467 r.
 
6 sierpnia 2023 (niedziela) zapraszamy na historyczny przejazd z Wodzisławia Śląskiego przez Łaziska do Karwiny. Wydarzenie organizujemy bezpłatnie w ramach naszych letnich Dni na Ziemi Wodzisławskiej.
 
Wydarzenie rozpoczniemy bezpłatnym zwiedzaniem   Muzeum w Wodzisławiu Śląskim o godzinie 9:30. Przewodnik oprowadzi nas po niedawno wyremontowanym Pałacu Dietrichsteinów.
 
Wyjątkowy najstarszy w Polsce Pałac o cechach klasycystycznych z 1745 r., wyremontowany w latach 2018-2022, w którym mieści się Muzeum w Wodzisławiu Śląskim będziemy mogli zobaczyć razem z przewodnikiem. Pałac Dietrichsteinów wraz z parkiem stanowią zespół pałacowo-parkowy.
 
 
Następnie około godz. 10:15 spod wodzisławskiego Muzeum wyruszymy w drogę do Łazisk.
 
W Łaziskach około godziny 11:30 zwiedzimy jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce - pochodzącą z 1467 r. świątynie z piękna XVI wieczną polichromią. Jest to wyjątkowej kasy gotycki zabytek, z przepięknym wnętrzem i polichromią. Obecnie to kościół parafialny Parafii Wszystkich Świętych w Łaziskach.
 
Zwany perłą ziemi wodzisławskiej słynący z przepięknych malowideł - fresków, jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce zachowanych do naszych czasów, to niezwykle urokliwa świątynia naszej ziemi. W niedzielę 6 sierpnia 2023 r. dzięki uprzejmości ks. proboszcza Antoniego Brzytwy we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, świątynie będzie można zwiedzić z naszym przewodnikiem.
 
Wszystkie osoby chcące zobaczyć tą wyjątkową świątynie w środku i posłuchać opowieści przewodnika o jej historii zapraszamy do przyjazdu do Łazisk 6 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:30 indywidualnie lub z cyklistami.
 
Dzięki Kołu Turystyki Rowerowej w Gminie Godów około 12:20 planujemy krótkie wejście do kolejnego drewnianego kościoła pw. św. Anny w Gołkowicach z kryptą z XVIII w. z doczesnymi szczątkami dawnych właścicieli miejscowości.
 
Około godziny 13:00 zawitamy do Karwiny i zwiedzimy partnerskie miasto Wodzisławia Śląskiego po czym około 13:45 wyjedziemy do Wodzisławia Śląskiego.
 
Do przejazdu przodowników z Sokoła Radlin można dołączyć indywidualnie na każdym etapie (z zastrzeżeniem, że w grupie może jednocześnie podróżować 15 osób). Zachęcamy również do indywidualnej podróży samochodem lub rowerem. Zapraszamy wszystkich mieszkańców ziemi wodzisławskiej do odwiedzenia poszczególnych punktów - Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Kościoła Wszystkich Świętych w Łaziskach, Kościoła w Gołkowicach oraz w Karwinie. Do każdego z tych miejsc można dojechać samochodem w wyznaczonych godzinach i uczestniczyć we wspólnym zwiedzaniu.
 
Osoby które chciałby dołączyć do przejazdu Wodzisław-Karwina-Wodzisław mogą dowolnie i bezpłatnie włączyć się do historycznego przejazdu, z tym zastrzeżeniem, że organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników i ich przejazdu w ruchu drogowym, a każdy z uczestników porusza się samodzielnie na własną odpowiedzialność oraz stosuje się do obowiązujących zasad ruchu drogowego (Kodeks Drogowy Polski i Czech). Grupa Sokoła Radlin maksymalnie może liczyć 15 osób.
 
Długość trasy wynosi aż 25 km w jedną stronę (50 km razem z powrotem do Wodzisławia), dlatego należy posiadać odpowiednie warunki zdrowotne i dysponować dobrą formą kolarską. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniach wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Z uwagi na to, że trasa przejazdu przechodzi przez teren Czech należy pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym dla Unii Europejskiej, które każdy z uczestników wyrabia sobie indywidualnie oraz o innych przepisach określonych prawem Polski i Czech.Do przejazdu można dołączyć na wybranych odcinkach np. Wodzisław-Łaziska, Łaziska-Karwina, Karwina-Wodzisław.
 
Można również przybyć w wyznaczonych godzinach na miejsce zwiedzania Muzeum (9:30), kościoła w Łaziskach (11:30), krypty w Gołkowicach (12:20) i Rynku w Karwinie (13:00) w inny sposób np. samochodem lub pieszo. Wszystkie oprowadzania i wejścia są bezpłatne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie - w szczególności orientacyjnych godzin wydarzeń, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie na wydarzenie.
 
Orientacyjne godziny wydarzenia
9:30 - zwiedzanie Pałacu - Muzeum w Wodzisławiu Śląskim z przewodnikiem
10:15 - wyjazd rowerzystów z Placu Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim
11:30 - zwiedzanie zabytkowego kościoła drewnianego w Łaziskach z 1467 r. z przewodnikiem
12:20 - zwiedzanie krypty w kościele drewnianym w Gołkowicach
13:00 - zwiedzanie centrum Karwiny z przewodnikiem
13:45 - Rynek w Karwinie Frysztadzie - powrót rowerzystów do Wodzisławia Śląskiego
 
 
Wyścig Wodzisław-Karwina-Wodzisław organizowało w latach 1971-1989 wspólnie z partnerami Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, a więcej o jego dziejach możecie przeczytać w artykule prezesa TMZW Piotra Hojki opublikowanym w 62 numerze Herolda Wodzisławskiego w 2019 r.
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym:
wodzislawtmzw@wp.pl  lub na naszym facebooku.
 
 
Regulamin wydarzenia i przejazdu
 
1. Przejazd przodowników "Sokoła Radlin" na trasie Wodzisław-Karwina-Wodzisław, nawiązuje do dawnego wyścigu Wodzisław Karwina Wodzisław organizowanego dawniej przez m.in. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej;
2. Do przejazdu można dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność dołączyć się i wyłączyć  z niego na każdym etapie;
3. Organizatorzy wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników przejazdu. Spoczywa ono na każdym z uczestników przejazdu indywidualnie;
4. Uczestnicy przejazdu powinni posiadać odpowiednie do trasy warunki zdrowotne oraz wymagane prawem uprawnienia i dokumenty;
5. Uczestnicy przejazdu stosują się do przepisów ruchu drogowego w Polsce i Czechach;
6. Przejazd odbywa się indywidualnie i dobrowolnie z tym, że uczestnicy mogą dobrowolnie dołączyć do grupy cyklistów - przodowników "Sokoła Radlin";
7. Dołączając do grupy należy stosować się do zaleceń przodownika grupy i prawa o ruchu drogowym;
8. Jedna grupa liczy maksymalnie do 15 osób;
9. Uczestnicy przejazdu zapewniają  sobie indywidualnie ubezpieczenie zdrowotne i inne ubezpieczenia lub polisy;
10. Osoby niepełnoletnie mogą dołączyć do wydarzenia (zwiedzania, przejazdu) wyłącznie wraz z ich pełnoletnimi prawnymi opiekunami, którzy biorą za osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność;
11. Udział w całym wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny;
12. Do wybranych wydarzeń w Wodzisławiu, Łaziskach i Karwinie można dołączyć przybywając indywidualnie dowolnym środkiem transportu lub pieszo;
13. Długość całego przejazdu Wodzisław-Karwina-Wodzisław w obie strony wynosi około 50 km;
14. Podczas zwiedzania świątyni w Łaziskach i Gołkowicach należy zachowywać się w sposób godny z szacunkiem dla obiektu sakralnego i jego funkcji. Wejścia do świątyń tylko w grupie/grupach zorganizowanej z przewodnikiem TMZW (w zależności od frekwencji w jednej lub dwóch grupach), tylko w wyznaczonych godzinach;
15. Podczas zwiedzania pozostałych miejsc należy przestrzegać regulaminów odwiedzanych placówek i miejsc;
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem każdy z uczestników indywidualnie przestrzega obowiązujących przepisów prawa miejscowego w Polsce lub Czechach;
17. Organizatorzy wydarzeń nie biorą odpowiedzialności za żadne powstałe i wynikłe następstwa związane z uczestnictwem w wydarzeniu;
18. Uczestnictwo w wydarzeniu jest dobrowolne, indywidualne i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestniczących w nim gości;
19. Na wybrane wydarzenia należy udać się własnym środkiem transportu lub pieszo;
20. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu.

Wodzisław - Karwina - Wodzisław. Reaktywacja!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb