29/06/21
 
9 lipca 2021 r. o godzinie 16:45 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, odbędzie się walne zebranie członków TMZW.
 
Podczas zebrania zostanie wręczona Towarzystwu Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jest to najwyższe wojewódzkie odznaczenie jakie może otrzymać organizacja pozarządowa z województwa śląskiego.
 
Wniosek o odznaczenie naszej organizacji złożyła Pani Senator Ewa Gawęda. Został on pozytywnie rozpatrzony przez Kapitułę odznaczenia. Za to ogromne wyróżnienie dziękujemy zarówno Pani Senator, Kapitule oraz Sejmikowi Województwa Śląskiego. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy równie intensywnie działać na rzecz mieszkańców ziemi wodzisławskiej i województwa śląskiego.
Ponadto podczas zebrania Zarząd omówi działania TMZW w 2020 r. Ostatnim punktem będzie możliwość zgłaszania wolnych głosów i wniosków.
 
Prosimy wszystkich członków TMZW o przybycie na Walne Zebranie.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej 2021!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb