02/07/24

Na  20 lipca 2024 godz. 16:00 zwołuje się sprawozdawczo-wyborcze - Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.  Zebranie odbędzie się w Pałacu Dietrichsteinów.

 

Porządek obrad:

 

1. Powitanie gości i członków TMZW przez obecny Zarząd.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oraz jego Zastępcy/Protokolanta.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Zarządu z ostatnich 5 lat.

5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6. Wystąpienia/uwagi  członków TMZW odnośnie pkt. 4 i 5.

7. Przemowa Prezesa TMZW.

8. Stwierdzenie wygaśnięcia kadencji obecnych władz Stowarzyszenia.

9. Wybór Prezesa Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów na prezesa TMZW;

b) głosowanie;

c) powołanie nowego Prezesa TMZW przez Przewodniczącego WZC;

d) wystąpienie nowego Prezesa TMZW.

10. Wybór pozostałych członków Zarządu TMZW:

a) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu;

b) wybór członków Zarządu (maksymalnie do 5 członków) – głosowanie.

11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej:

a) zgłaszanie kandydatów (min. 3);

b) wybór 3 członków Komisji – głosowanie.

12. Przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia.

13. Przyjęcie nowych Regulaminów Stowarzyszenia.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

Przypominamy, że obecność na Walnym Zebraniu Członków jest obowiązkowa. Nieuczestniczenie w dwóch kolejnych corocznych WZC zgodnie ze Statutem może skutkować skreśleniem przez Zarząd z listy członków. Ze względu na okres wakacyjny Istnieje ograniczona możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa przez pełnomocnictwo lub zdalnego uczestnictwa w WZC (za pośrednictwem aplikacji whatsapp). Członków chcących skorzystać z tej formy uczestnictwa prosi się o kontakt z Zarządem oraz o przekazanie pełnomocnictwa do Zarządu do dnia 19.07.2024. Po WZC odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Z projektami nowego Statutu i Regulaminów można zapoznać się w Galerii Art. Wladislavia (po wcześniejszym umówieniu).

 

Walne zebranie członków TMZW 2024

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb