21/06/19

Po 28 latach kierowania Towarzystwem prezes Kazimierz Cichy, zrezygnował z dalszego szefowania TMZW.Kazimierz Cichy od zawsze związany był z Wodzisławiem Śląskim, tutaj się urodził i dorastał. Następnie pracował na Kopalni Węgla Kamiennego 1 Maja i w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Od 1991 r. kierował powstałym w 1966 r. TMZW, przyczyniając się m.in. do wydawania biuletynu historycznego "Herolda Wodzisławskiego". Staraniem Kazimierza Cichego odbudowano również wodzisławską Basztę Rycerską, którą do jej podpalenia i zniszczenia administrowało Towarzystwo.

 

Wydał on również szereg książek dotyczących Wodzisławia i ziemi wodzisławskiej np. publikację: "Wodzisław Nasze Miasto" i album: "Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej". Trudno tutaj wymienić wszystkie dokonania Kazimierza Cichego w okresie owych nieomal 30 lat prezesury. Prezes Kazimierz Cichy wielokrotnie był nagradzany za swoje dokonania. Otrzymał m.in. nagrodę "Zasłużony dla województwa katowickiego", nagrodę Starosty wodzisławskiego i Prezydenta Wodzisławia Śląskiego w dziedzinie kultury, Nagrodę im. Stanisława Staszica Polskiej Akademii Nauk i wiele innych.

 

19 czerwca 2019 r. specjalne podziękowania ustępującemu prezesowi Kazimierzowi Cichemu złożyli trzej samorządowcy ziemi wodzisławskiej, członkowie TMZW obecni na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym: Pan Mieczysław Kieca - Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Pani Barbara Magiera - Burmistrz Radlina i Pan Tadeusz Chrószcz - wójt Marklowic.

 

Walne Zebranie Członków spośród zgromadzonych wybrało nowego prezesa TMZW, a następnie również nowych pozostałych członków Zarządu oraz uchwaliło nowy Statut o czym szerzej napiszemy w późniejszym terminie.

 

Nowym prezesem TMZW został historyk z wodzisławskiego Muzeum Piotr Hojka. Złożył on wspólnie z Kazimierzem Mroczkiem Sekretarzem TMZW propozycję aby Kazimierzowi Cichemu nadać tytuł "Honorowego Prezesa" Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, co zgromadzeni przyjęli jednogłośnie. Na koniec 40 zebranych członków Towarzystwa odśpiewało byłemu już prezesowi gromkie "Sto lat".

 

Dziękujemy Kazimierzowi Cichemu za ogromną pracę wykonaną na rzecz Towarzystwa, gmin i powiatu wodzisławskiego oraz liczymy, że będzie on nadal aktywnym honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia.

 

Walne zebranie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb