31/10/23

Wodzisławskie Grodzisko to miejsce wyjątkowe, tajemnicze i owiane legendami. Dziś to obszar na którym nazywamy zarówno las jak i wzgórze. Dawniej las składał się z dwóch części - Lasu Miejskiego i Lasu Pańskiego (należącego do Dominium), całość położone na obszernym wzgórzu nazywanym Grodziskiem. Na Grodzisku znajdziemy pozostałości dawnego grodu, Basztę Rycerską czy kapliczkę słupową. W pobliżu znajduje się pięknie wyremontowany Balaton. A już niebawem dzięki pracy prezesa TMZW Piotra Hojki, poznamy więcej sekretów najdawniejszych czasów naszego miasta i samego Grodziska.  Obecnie zachęcamy do przeczytania 68 numeru Herolda Wodzisławskiego poświęconego  temu wspaniałemu i tajemniczemu miejscu.

 

Tajemnice Grodziska

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb