01/06/24

Projekt badawczy ,,Herolda Wodzisławskiego” – ,,Powstańcy wodzisławscy: ludzie, organizacje, obszary aktywności.

 

Idea promowania wiedzy o przeszłości, zwłaszcza w jej regionalnym formacie, gości od samego początku na łamach ,,Herolda Wodzisławskiego”. Realizowana jest ona zarówno poprzez rys biograficzny danej postaci, szkic portretu zbiorowego danego środowiska, czy charakterystykę procesu historycznego zachodzącego w danym momencie. Niejednokrotnie impulsem do poruszenia danej tematyki jest kwestia upamiętnienia przypadającej rocznicy ważnego wydarzenia historycznego. Zajmujące (z punktu widzenia badacza, jak i czytelnika) jest skupienie uwagi nie tylko na pierwszoplanowych bohaterach (z reguły mających już w miarę bogatą literaturę przedmiotu), lecz również na tych, którzy stali na dalszym planie (w kontekście historii regionalnej stanowiących przecież zasadniczy fundament) oraz na różnorodnych kontekstach tła wydarzeń, które umożliwiają wydobycie niejednokrotnie wielu ciekawych i nieoczywistych faktów.

 

Tematyką wartą do podjęcia w ramach projektu badawczego w wymiarze lokalnym jest m.in. kwestia opisu losów powstańców śląskich w okresie 1922-1945. Wbrew pozorom, ich funkcjonowanie na niwie politycznej, społecznej, ekonomicznej - zarówno w odniesieniu do Wodzisławia, jak i powiatu rybnickiego - nie jest zbyt wszechstronnie przedstawione. Co prawda wobec mocno rozproszonego i nie w pełni zachowanego materiału archiwalnego nie jest to zadanie łatwe, niemniej warto podjąć taką próbę.

 

Osoby, które zechciałyby zmierzyć się z tym wyzwaniem, prosimy o nadsyłanie swoich tekstów na adres redakcji lub Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej (e-mail: wodzislawtmzw@wp.pl). Będą one sukcesywnie publikowane na łamach kolejnych numerów ,,Herolda”, zaś docelowo miałyby znaleźć się w planowanej publikacji popularno-naukowej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Krzysztof Witosz

 

Projekt badawczy ,,Herolda Wodzisławskiego”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb