02/04/20

Rzeźba wodzisławskiego Utopka Zeflika to jedna z niespodzianek przygotowana na 2020 r. przez TMZW. Wykonana została przez członka TMZW Piotra Solisa.

Chcielibyśmy aby rzeźba stanowiła nowy element małej architektury naszego miasta, dlatego wspólnie z Miasto Wodzisław Śląski postaramy się znaleźć dla niej miejsce. Może macie jakiś pomysł gdzie lubiący wodę Zefik mógłby przebywać? Ale to nie wszystko.

Dla wszystkich mieszkańców regionu, a szczególnie dzieci mamy konkurs. Chcielibyśmy abyście sami albo wspólnie z rodzicami napisali dalszą część legendy - przygód wodzisławskiego Utopka Zeflika. Regulamin zabawy wklejamy poniżej i zachęcamy do udziału. Wybrane prace zostaną wyłonione przez komisję i nagrodzone gadżetami ufundowanymi przez partnerów TMZW.

 

Pomysł stworzenia rzeźby zrodził się w gronie członków TMZW jesienią ubiegłego roku, w odpowiedzi na propozycje mieszkańców. Wykonania rzeźby Zeflika podjął się jeden z naszych członków Piotrek Solis.

Twórca rzeźby Piotr Solis to mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej oraz członek Stowarzyszenia Twórców Silesia Tak Art. Emerytowany policjant wodzisławskiej Komendy Powiatowej Policji. Amatorsko zajmuje się malarstwem artystycznym. Od niedawna jego pasją stała się również rzeźba. Jego prace malarskie na płótnie i desce można było oglądać podczas kilku wystaw indywidualnych na terenie Wodzisławia m. in. w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej, Muzeum, WCK, Galerii Art Vladislavia. Uczestnik plenerów i wernisaży w ramach działalności Stowarzyszenia Silesia Tak Art. z siedzibą w Tychach. Twórca rękodzieła artystycznego w drewnie, zaczynając od desek do krojenia, dekoracji i skrzyń malowanych, a kończąc na rzeźbie.

 

 

REGULAMIN K0NKURSU NA OPOWIADANIE LUB WIERSZ pt. "Ciąg dalszy legendy o wodzisławskim Utopku Zefliku."

I. Organizacja konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, zwane dalej Organizatorem lub TMZW.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do

a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac

c) wprowadzenia zmian w regulaminie konkursud) rozstrzygnięć w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

II. Zasady Konkursu

1. Pracę można przesyłać do dnia 23 maja 2020 roku

2. Pracę oceniane będą w dwóch kategoriach:a) opowiadanie b) wiersz

3. Do konkursu przyjmowane będą prace dotąd nie publikowane i nie nagradzane

4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży do lat 18

5. Rodzice, dziadkowie i opiekunowie osób niepełnoletnich mogą aktywnie pomagać uczestnikom konkursu.

6. Pracę mogą być tworzone w języku polskim lub gwarze śląskiej

7. Długość utworu jest dowolna, jednak opowiadanie powinno liczyć nie więcej niż 4000 znaków bez spacji, a wiersz nie więcej niż 1500 znaków.

8. Utwór powinien starać się nawiązywać do poprzednich legend o Zefliku opublikowanych w "Kronice" Franza Henkego, Heroldzie Wodzisławskim nr 4/1991 (patrz zdjęcie), lub książce w Legendach #tworzyMYwodzisaw... (strony 36-37), lub książce K. Cichego "Wodzisław Śląski nasze miasto". Mile widzianym będzie również opisanie dlaczego przedstawiony na rzeźbie Zeflik trzyma but w rękach i różaniec w kieszeni.

III. Inne postanowienia

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy piotreksolis70@gmail.com lub wodzislawtmzw@wp.pl z dopiskiem "Konkurs".a) Praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem mailowym i numerem telefonu autora.b) Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie i jeden wiersz.c) należy oznaczyć czy nadesłana praca jest wierszem czy opowiadaniem d) treść pracy nie może obrażać uczuć i przekonań w tym szczególnie spraw religijnych. Treść musi być pracą własną autora.e) Należy dołączyć zgodę na publikację o treści: " wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie mojej pracy konkursowej w ramach działalności TZMW".

IV. Sposób oceny prac.

1. Prace oceniane będą przez Jury wyłonione przez Organizatora konkursu.

2. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2020 roku.

3. W momencie ogłoszenia wyników ujawnione zostaną dane osobowe ( imię i nazwisko) autorów zwycięskich prac. Dane te zostaną opublikowane w Internecie i będą ogólnodostępne, dla osób prywatnych i mediów.

V. Nagrody

1. Osoby nagrodzone, wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną

VI. Warunki prywatności

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu

3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu

4. Organizatorem gwarantuje autorom prawo wglądu do jego danych osobowych a także możliwość do ich poprawienia.

 

Powstała rzeźba Zeflika

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb