23/11/22

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej od pewnego czasu bierze udział w konsultacjach dotyczących linii CPK Kolei Dużych Prędkości. O samych konsultacjach i zgłaszanych uwagach napiszemy później. Niejako przy okazji apelowaliśmy również o dalsze prace na LK158 i stacjach w Olzie i Wodzisławiu Śląskim. Obecnie jest to dość popularny temat w związku z tym przedstawiamy najnowsze wiadomości jakie udało nam się uzyskać. O losy LK158 Rybnik-Wodzisław-Chałupki dopytywaliśmy w 2020, 2021 i 2022 roku. Oto co najnowszego udało się nam dowiedzieć.

 

Według najnowszych wieści przekazanych nam pisemnie do prezesa TMZW Piotra Hojki przez Departament Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury planuje się niektóre prace torowe w naszym regionie w 2023 i 2024 r.

 

I tak według zapowiedzi w 2023 r. ma być wykonany remont toru nr 22 na stacji kolejowej w Wodzisławiu Śląskim oraz torów nr 5 i 7 w Olzie. Ponadto do remontu przewidziano również tory numer 8, 10 i 26 na stacji w Wodzisławiu Śląskim lecz termin remontu tych torów nie jest jeszcze określony i uzależniony jest od dostępności środków finansowych np. w 2023 lub 2024 r. Dobrą informacją jest budowa przez PKP przystanku kolejowego Wodzisław Śląski - Centrum, który ma być wybudowany w latach 2023-2024 pomiędzy ulicą Targową a Krętą za około 4,5 mln złotych.

 

Kolejne prace zaplanowano na LK158. Sama linia 158 ma być poddana rewitalizacji w ramach prac planistycznych związanych z nową perspektywą Unii Europejskiej 2021-2027. I tak planuje się, że latach do 2030 z perspektywą do 2040 r. linia ta w ciągu Katowice-Rybnik-Wodzisław-Olza-Chałupki poddana zostanie modernizacji. Wtedy też ma nastąpić rozbudowa układu torowego, zabudowa Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W najbliższym czasie nie planuje się też przedłużenia peronów pasażerskich. Inną sprawą jest odbudowa mijanki dla pociągów w Czyżowicach, odnośnie której nie ma nowych informacji. Nie ulega wątpliwości, że przepustowość linii do Czech wymaga pilnych działań w tej sprawie. Jest to jedyny dawny posterunek ruchu na ciągu Katowice-Ostrawa, nieodbudowany przez PKP.

 

Niestety jest też kolejna zła informacja. W obecnie realizowanej rozbudowie systemu Informacji Pasażerskiej na polskiej kolei (realizacja w latach 2023-2024) PKP PLK po raz kolejny nie ujęła stacji Wodzisław Śląski, pomimo, że taki system zainstalowano na wielu sąsiednich stacjach i przystankach np. w Rybniku.

 

W 2021 r. apelowaliśmy również do Miasta Wodzisław Śląski oraz do PKP PLK o uruchomienie placów ładunkowych i bocznicy kolejowej w Wodzisławiu Śląskim. W lipcu 2021 r. z naszej inicjatywy odbyło się spotkanie w którym brała udział jako nasz członek Pani kolejarz Małgorzata Król. Uruchomienie nieczynnej części stacji zależy jednak od możliwości dojazdu samochodów ciężarowych do części towarowej stacji. W tym celu należy wyremontować most nad Leśnicą. Dzięki temu umożliwi się korzystanie z towarowej części stacji dla lokalnego biznesu ziemi wodzisławskiej.

 

Obecnie pozostaje więc liczyć, że zgodnie z zapowiedziami w 2023 r. PKP PLK uda się wyremontować choć część torów na stacjach Wodzisław Śląski i Olza. Inną sprawą jest natomiast czy miastu docelowo w porozumieniu z PKP uda się umożliwić dojazd do ramp i placu ładunkowego wodzisławskiej stacji dla ciężarówek.

 

Od czasu remontu linii kolejowej 158 Rybnik-Chałupki (LK158) w latach 2014-2016, nastąpiło wyraźne ograniczenie funkcjonalności stacji kolejowych położonych przy LK158 tj. Olzy i Wodzisławia Śl. W czasie przeprowadzanego remontu nie zrewitalizowano wodzisławskiej stacji kolejowej i zamknięto większość czynnych przed remontem torów towarowych, bocznicę, plac ładunkowy, zlikwidowano tor wyciągowy z górką rozrządową. Nieco wcześniej bo w 2011 r. zlikwidowano również wodzisławski zakład naprawy wagonów PKP Cargo. Dopiero po licznych apelach lokalnego środowiska (w tym TMZW)  w 2017 r. wyremontowano dwa tory towarowe.

 

W dawnych czasach Wodzisław Śląski był ważnym ośrodkiem kolejowym w południowej części Górnego Śląska, a miejscowa stacja kolejowa największym miejskim zakładem pracy. Dziś jej obraz pozostawia wiele do życzenia. Jednakże wspólnym wysiłkiem i staraniem o jej choćby częściową odbudowę, możemy spróbować dać jej drugie życie. Jest to o tyle ważnym, że w dobie rozwoju transportu szynowego w Europie, nie jesteśmy pozbawieni argumentów do tego aby w Wodzisławiu Śląskim utworzyć punkt logistyczny dla powiatu wodzisławskiego, a przy odrobinie szczęścia nawet średniej wielkości centrum logistyczne przy granicy z Czechami i nowej linii Kolei Dużych Prędkości (która jest projektowana). Również lokalny samorząd powinien postawić sobie ambitny cel reaktywacji wodzisławskiego węzła kolejowego w oparciu o nieczynną dziś infrastrukturę. Może to przynieść dodatkowe miejsca pracy w stolicy powiatu oraz poprawić pozycję logistyczno-transportową Wodzisławia Śląskiego.

 

 

Na zdjęciu stacja kolejowa w Olzie

O poprawie lokalnej infrastruktury

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb