25/06/19

W środę 19 czerwca 2019 roku w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim odbyło się sprawozdawczo- wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.

 

Wśród zgromadzonych 39 osób znaleźli się włodarze trzech gmin, który są członkami naszego Stowarzyszenia. Był Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Pan Mieczysław Kieca, burmistrz Miasta Radlin Pani Barbara Magiera i Wójt Gminy Marklowice Pan Tadeusz Chrószcz.

 

Na zebraniu uhonorowano Pana Kazimierza Cichego, który otrzymał tytuł "Prezesa Honorowego TMZW". Kierował on Stowarzyszeniem przez 28 lat.

 

Wybrany został nowy Prezes Zarządu TMZW Pan Piotr Hojka z wodzisławskiego Muzeum. W skład zarządu weszli również: Kazimierz Mroczek- Sekretarz, Rafał Nicpoń - Skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu: dr Maria Kopsztejn i Krzysztof Witosz.

 

Powołana została Komisja Rewizyjna w składzie : Przewodniczący- Piotr Sidor oraz Michał Sobala i Dariusz Dyrszlag. Uchwalono też nowy Statut TMZW i inne dokumenty.

 

Nowe władze Towarzystwa

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb