09/05/24

W maju 2014 r. – czyli 10 lat temu - jeden z naszych członków zgłosił do Starosty Powiatu Wodzisławskiego petycję o budowę lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.  Sugerował, że w najbliższych latach (tj. od 2014 r.) na budowę lądowisk sanitarnych w Polsce, będzie można uzyskać duże dofinansowanie, a nowoczesny szpital potrzebuje takiego obiektu aby skutecznie konkurować na rynku medycznym - mieć odpowiednie zabezpieczenie i być bezpiecznym dla pacjentów ale i atrakcyjnym miejscem pracy dla lekarzy . Wówczas odpowiedź nieżyjącego już starosty Tadeusza Skatuły ( 5 czerwca 2014 r.) sprowadzała się do sformułowania, że budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) i lądowiska sanitarnego przekraczała ówczesne możliwości finansowe ZOZ i powiatu wodzisławskiego, zaś zgodnie z wytycznymi Szpitalne Oddziały Ratunkowe buduje się dla około 180 000 mieszkańców (tutaj warto dodać, że powiat wodzisławski w tym czasie miał około 160 000 ale wraz z częściami gmin Gaszowice, Krzyżanowice, Lyski , Kornowac czy Świerklany, skąd bliżej do Wodzisławia niż do jakiegokolwiek innego szpitala spełniałby te warunki).

 

Mieszkaniec powiatu nie dał jednak za wygraną i w lipcu 2014 r. nasz członek skierował kolejne pismo, gdzie zwrócił uwagę, że lądowisko można wybudować bez SOR (tak jak np. w sąsiednim szpitalu powiatowym w Raciborzu czy Jastrzębiu-Zdroju i wielu innych szpitalach powiatowych).  Wówczas to Starostwo skonsultowało się m.in. z ZOZ i przekazało: że w wyniku konsultacji z policją, strażą pożarną oraz Powiatowym ZOZ w.w. podmioty nie zgłaszają potrzeby budowy na terenie ZOZ lądowiska dla helikopterów LPR. Z uwagi na powyższe nie planuje się realizacji takiej inwestycji na terenie ZOZ.

 

Dziwi, a po latach nawet szokuje krótkowzroczna postawa ówczesnych władz Starostwa, a przede wszystkim ówczesnej dyrekcji szpitala w Wodzisławiu Śląskim w 2014 r. Dyrekcja nie widziała wtedy potrzeby budowy lądowiska sanitarnego, podczas gdy takie obiekty masowo zaczynano budować przy wielu powiatowych szpitalach w Polsce często z dofinansowaniem ok. 80%. Można tylko przypomnieć, że w tym czasie dyrektorem ZOZ była pani Bożena Capek.

 

Sprawa do 2020 r. ucichła. W międzyczasie szpital wodzisławski został jednym w całym regionie szpitalem bez lądowiska sanitarnego, a lądowiska sanitarne przy szpitalach powiatowych w całej Polsce powstawały jak grzyby po deszczu. Również przy o wiele mniejszych szpitalach i w zdecydowanie mniej ludnych powiatach.

 

O tym jak niezbędnym elementem nowoczesnego szpitala jest lądowisko sanitarne przekonaliśmy się jednak niebawem. Brak lądowisk placówki służby zdrowia odczuwały mocno w czasie pandemii COVID, gdzie lotniczy transport sanitarny pozwalał na wywożenie z obciążonych szpitali pacjentów w stanie zagrożenia życia do ośrodków w innych częściach kraju. U nas taki "manewr" nie był możliwy. Sporadycznie zdarzały się sytuacje, że pacjentów z Wodzisławia trzeba było transportować używając lądowiska np. w… Jastrzębiu-Zdroju.  W międzyczasie zdarzył się nawet przypadek lądowania śmigłowca na ul. 26 Marca tuż przed budynkiem szpitala.  Niestety do 2023 r. nie było widać żadnych oznak tego aby lądowisko w Wodzisławiu Śląskim jednak powstało.

 

W styczniu 2023 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej zwróciło uwagę w konsultacjach dotyczących Statutu ZOZ na problem niedoinwestowania szpitala w nowoczesną infrastrukturę w tym braku lądowiska sanitarnego, braku SOR oraz znacznego odseparowania budynków i konieczności ich połączenia ich łącznikami (zblokowania).  Ogólnie podkreśliliśmy, że wodzisławski szpital od czasów jego budowy w 1969 r. nie otrzymał ani jednego nowego pawilonu, budynku czy obiektu infrastruktury, który wprowadziłby placówkę w XXI wiek. Przez ponad 50 lat nie powstał praktycznie żaden nowy pawilon lub łącznik, co naturalnie powodowało, że infrastruktura szpitalna coraz bardziej odbiega od wymagań XXI wieku.  Sprawę tę omawiano indywidualnie także z niektórymi radnymi powiatowymi, którzy widzieli te braki.  Wszystko jednak bez efektu…

 

Trochę ku naszemu zaskoczeniu latem 2023 r. zapis o budowie lądowiska sanitarnego znalazł się jednak w projekcie Strategii Rozwoju Powiatu do 2030+ r.  Sami ponownie w konsultacjach wspomnianej Strategii zwróciliśmy uwagę, że sprawa doposażenia  szpitala w Wodzisławiu Śląskim w lądowisko sanitarne powinna być priorytetem - głównie z uwagi na szybkie starzenie się społeczeństwa powiatu wodzisławskiego oraz brak lądowiska sanitarnego w powiecie wodzisławskim (takie lądowiska istnieją w powiecie raciborskim, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju).  Jako TMZW wraz z naszymi partnerami oferowaliśmy również konkretną pomoc merytoryczną w tej sprawie.

 

Naszym zdaniem wodzisławski szpital o ile ma być konkurencyjny w regionie i przetrwać, potrzebuje też projektu nowoczesnej izby przyjęć, którą da się później docelowo rozbudować pod Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także łącznika pomiędzy oddzielonymi pawilonami (budynkami) szpitala w których mieści się obecnie POZ i Interna. Postulaty, te wnieśliśmy do programu wyborczego KWW Powiat 2.0, który jednak uzyskując blisko 7% głosów nie otrzymał mandatu w radzie powiatu.

 

Mamy jednak nadzieję, że „nowa” rada powiatu, Zarząd i odpowiednie wydziały Starostwa Powiatowego oraz władze ZOZ w końcu doprowadzą tą długą „telenowelę” do szczęśliwego dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego końca.  Budowę obiektu może przecież finansować nie szpital ale powiat wodzisławski wraz z ewentualnymi źródłami zewnętrznymi. Najwyższy już czas jednak aby powstała koncepcja planistyczna obiektu aby w sprzyjających okolicznościach można było uruchomić odpowiednie przetargi. Dzięki budowie lądowiska sanitarnego znacznie poprawi się bezpieczeństwo pacjentów szpitala w Wodzisławiu Śląskim, placówka się unowocześni,  a w dalszej perspektywie umożliwi to utworzenie również w Wodzisławiu Śląskim SOR. Przy odpowiednich parametrach możliwe będzie korzystanie z obiektu również przez np. policję, wojsko, straż graniczną czy inne służby.

 

Czy powstanie lądowisko sanitarne w Wodzisławiu Śląskim?

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb