02/12/22
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - można zgaszać zabytki do rewitalizacji.
 
Na naszej ziemi znajduje się wiele zabytków, które wymagają renowacji. Przykładowo to dwór w Marklowicach, pałac w Gorzycach czy kompleks Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Korzystać z niego mogą jednostki samorządu terytorialnego, a termin naboru to 24.11.2022 r. - 31.01.2023 r. Dofinansowanie może wynieść aż 98%.
 
Jako TMZW dziś wysłaliśmy do Województwa Śląskiego, pytanie, czy zgłosi ono do rewitalizacji kompleks szpitalny przy ul. Brackiej w Wodzisławiu Śląskim. Naszym zdaniem kompleks szpitalny wymaga dużych nakładów środków finansowych, których w normalnych warunkach szpital nie jest w stanie wygospodarować. Dlatego apelujemy o zgłoszenie tego obiektu do rządowego programu odbudowy zabytków.

Apel TMZW o remont WSCHP

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej herb